ניתן להרשם לסדנא וירטואלית לסריגת בובת אפרוח.

  דרך המייל

 lilikshatoy@gmail.com